برچسب:

اعضای هیئت مدیره

4 مطلب

محکومیت برای ۸ مدیر بورسی دولت قبل

خروج پتروشیمی خلیج فارس از مدیریت «نوری»

اظهارات قابل‌توجه مدیر عامل شستا؛ بیش از 10 نفر از خواهران همکاران را در هیئت‌مدیره عضو کردیم!