برچسب:

افزایش حقوق پرستاران

4 مطلب

حقوق پرستاران افزایشی شد؟

حقوق پرستاران افزایش یافت؟ / کاهش ۸۰ درصدی کارانه پرستاران

افزایش حقوق پرستاران کی اعمال می‌شود؟ / برخی پرستاران مشمول افزایش حقوق نمی‌شوند