برچسب:

افزایش قیمت هویج

2 مطلب

چرا امسال تولید هویج کم شد؟ / هر کیلو بذر هویج ۴۰ میلیون تومان!

قیمت هویج به زیر ۱۰ هزار تومان می‌رسد؟