برچسب:

افزایش نرخ دستمزد

6 مطلب

تعیین دستمزد سال ۹۹ به شرایط پس از بحران موکول شود

حداقل حقوق امسال چقدر افزایش می‌یابد؟

جزئیات تغییرات حقوق و دستمزد در سال ۹۸