برچسب:

افزایش پایه پولی

2 مطلب

کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای یارانه‌ها / آیا یارانه جدید به نفع معیشت خانوار است؟