برچسب: افزایش گردشگران
2 مطلب

کارت سفر ۵ تا ۵٠ میلیونی

کاهش ورود گردشگر خارجی واقعی/۵۰ درصد ظرفیت‌ هتل‌ها خالی است