برچسب:

اف‌ای‌تی‌اف

11 مطلب

بررسی مجدد لوایح FATF آغاز شد

دو لایحه مرتبط با FATF هنوز نهایی نشده و بحث در جریان است

FATF چیست؟

اولین اخبار از اجلاس FATF