برچسب:

اقامتگاه

4 مطلب

واکنش مخاطبان به خیابان خوابی همراهان بیمار / «تقسیم ناعادلانه امکانات درمانی»

روایت خیابان‌خوابی همراهان بیمار در تهران / «دو ماه زندگی در یک چادر دو متری!»