برچسب: اقتصاد برتر
2 مطلب

رشد اقتصادی هند از ۸ درصد گذشت

مقایسه ۲۰ اقتصاد برتر جهان