برچسب:

اقتصاد دریا

1 مطلب

نظام بانکی باید سرمایه را در اختیار کارآفرین قرار دهد نه در اختیار دلالان