برچسب:

اقتصاد رقابت‌پذیر

2 مطلب

تهران از شاخص‌های رقابت‌پذیر اقتصادی برخوردار است

رقابت‌پذیرترین اقتصادهای جهان و جایگاه ایران