برچسب:

اقتصاد سوریه

4 مطلب

قول و قرار سوری‌ها برای بخش‌خصوصی ایران

اقتصاد سوریه پس از جنگ داخلی / سوریه چه کالاهایی صادر می‌کند؟