برچسب:

اقتصاد فقر

3 مطلب

رشد 25 درصدی خط فقر 97

نقشه فقر استانی / نرخ فقر در کدام استان‌ها بیشتر است؟ (اینفوگرافیک)

خط فقر مطلق برای هر ایرانی چقدر است؟