برچسب: اقشار کم‌درآمد
5 مطلب

ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی اقشار کم‌درآمد در کشور

برنامه مسکن‌سازی بنیاد مسکن برای محرومان