برچسب: الولید بن طلال
3 مطلب

به دنبال اصلاحات عربستان قیمت نفت افزایش یافت