برچسب:

الگوی مصرف

7 مطلب

تعرفه‌های جدید آب و برق ۱۲ درصد صرفه‌جویی می‌آورد

بررسی و تحلیل نقش مجتمع‌های چند منظوره در توسعه پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی

به خاطر خوداتکایی گندم زیر سوالیم

ضرورت آموزش الگوی مصرف آب به زنان

صدور قبوض خاص برای مشترکین بالای الگوی مصرف