برچسب: انبوه‌سازی
10 مطلب

معاون آخوندی: مردم از مسکن مهر استقبال نکردند

تولید انبوه مسکن ارزان با حمایت دولت

بانک‌ها ریالی به بافت‌های فرسوده اختصاص ندادند

رشد ۳۸ درصدی اجاره‌نشینی در کشور

پوست‌اندازی تاریخی در بازار مسکن