برچسب:

انتخابات عراق

2 مطلب

تاکید علاوی و العامری بر تشکیل کابینه‌ به دور از مداخله خارجی

کاهش انگیزه اکراد و جریان اهل تسنن عراق برای مشارکت در انتخابات