برچسب:

انتشار حقوق مدیران

4 مطلب

دریافتی مدیران تا پایان شهریور منتشر می‌شود / آخرین خبر درباره استخدام قوه قضائیه

مدیران دولتی چقدر حقوق می‌گیرند؟

لیست حقوق‌ها منتشر می‌شود

بودجه‌خواری نامرئی و یک گام تا انتشار عمومی حقوق‌ها