برچسب:

انتقال آب به یزد

3 مطلب

آغاز انتقال آب خلیج فارس به داخل کشور

آب خلیج فارس به یزد و کرمان منتقل می‌شود

تخریب مجدد خط انتقال آب به یزد