برچسب:

انتقال کرونا

3 مطلب

احتمال انتقال ویروس کرونا از طریق سطوح؛ یک در ۱۰ هزار

سلام دادن با «مشت» هم می‌تواند کرونا را منتقل کند