برچسب:

انتقال گاز به کیش

1 مطلب

تولید از میدان کیش درچه مرحله‌ای قرار دارد و گاز آن به کجا می‌رود؟