برچسب: انتقال گاز به کیش
1 مطلب

تولید از میدان کیش درچه مرحله‌ای قرار دارد و گاز آن به کجا می‌رود؟