برچسب:

انجمن جهانی فولاد

5 مطلب

۷۱ درصد تولید فولاد غرب آسیا در اختیار ایران

رشد ۴۰ درصدی تولید فولاد ایران

تولید فولاد ایران ۵.۶ درصد افزایش یافت