برچسب:

انرژی 3

1 مطلب

حواشی بورسی در توئیتر / ماجرای «انرژی 3» چیست؟ / آقازاده نیامده رفت