برچسب:

اوج مصرف برق

6 مطلب

اختلال در ارتباطات مخابراتی کشور به دلیل قطع برق

احتمال خاموشی در کشور چقدر است؟

گرانی 8.5 درصدی برق در بهار امسال

متهمان اصلی افزایش مصرف برق