برچسب:

اپال

4 مطلب

عرضه اولیه اپال چگونه پایان یافت؟ / به هر متقاضی چقدر رسید؟

آخرین گمانه‌زنی‌ها درباره عرضه اولیه هفته بعد / عرضه اولیه اپال چه شد؟