برچسب:

اپراتورهای تلفن همراه

3 مطلب

نتيجه معكوس شعار 5G/ ریزش بازار ايرانسل

زمان اتصال اینترنت نامعلوم است