برچسب:

اپراتور سوم

2 مطلب

تصمیم جدید رایتل برای حجم بسته‌های اینترنتی

گواهی امنیت نامعتبر یک اپراتور موبایل