برچسب: اکوسیستم
2 مطلب

شمالی‌ها بی‌خیال تولید انرژی از زباله شوند

قربانیان آلودگی ۳ برابر ایدز و ۱۵ برابر جنگ