برچسب: ایاد علاوی
1 مطلب

علاوی حفظ امنیت در بغداد را خواستار شد