برچسب:

ایرانیان مقیم سوئیس

1 مطلب

امکان ندارد نفت منطقه صادر شود و نفت ایران صادر نشود