برچسب: ایرانیان مقیم سوئیس
1 مطلب

امکان ندارد نفت منطقه صادر شود و نفت ایران صادر نشود