برچسب:

ایران ترکیه

2 مطلب

علت خروج قطار ایرانی از ریل مشخص شد