برچسب:

ایران هراسی

1 مطلب

ترامپ منافع مادی و اقتصادی را به حقوق بشر ادعایی خود ترجیح می‌دهد