برچسب:

ایران و مالزی

2 مطلب

ماهاتیر محمد با طرح ایران برای ایجاد رمزارز مشترک موافقت کرد

توانسته‌ایم وضع اقتصادی خود را بهتر کنیم