برچسب:

ایران و نروژ

3 مطلب

دو لایحه مرتبط با FATF هنوز نهایی نشده و بحث در جریان است

قرارداد ایران و نروژ در زمینه FLNG متوقف شد