برچسب: ایمن سازی
1 مطلب

تنها ۳۰ ساختمان از ۲۲ هزار ساختمان ناایمن در تهران ایمن‌سازی شدند