برچسب:

بازار بستنی

5 مطلب

افزایش قیمت شیر فروش بستنی را کم کرد

قیمت بستنی و آبمیوه تغییر کرد؟/ مردم بستنی نمی‌خرند؟

خط تولید بستنی عروسکی و قیفی متوقف شد؟