برچسب:

بازار سهام چین

1 مطلب

بدترین عملکرد بازار سهام چین در 12 سال گذشته / شانگهای کامپوزیت 9 درصد افت کرد