برچسب: بازار شیرخام
2 مطلب

گرانی ۵۰ درصدی لبنیات ناشی از چیست؟

نرخ شیر خام همچنان روی میز آقای وزیر