برچسب: بازار فرابورس ایران
3 مطلب

بازاری که از بورس هم بیشتر سود داد

صدر پرحجم‌ترین سهم‌های فرابورس به ذوب‌آهن تعلق گرفت