برچسب: بازار قطعه
3 مطلب

صنایع دفاع وارد بازار قطعه‌‌سازی ایران می‌شود؟

قطعات خودروی دپوشده در گمرک ترخیص می‌شوند؟

ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست قطعه‌سازان رسید