برچسب: بازار قطعه
2 مطلب

قطعات خودروی دپوشده در گمرک ترخیص می‌شوند؟

ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست قطعه‌سازان رسید