برچسب:

بازار ژاپن

2 مطلب

عذرخواهی یک شرکت ژاپنی برای افزایش قیمت

تشدید نوسان در بورس‌های آسیا