برچسب: بازخرید
2 مطلب

جزئیاتی از بازخرید 10 درصد کارمندان دولت

مصوبه جدید دولت برای بازخرید و بازنشستگی کارمندان مازاد