برچسب:

بازگشت بایدن به برجام

4 مطلب

اسرائیل آماده بازگشت آمریکا به برجام شده است

بازگشت بایدن به برجام چه اثری بر اقتصاد ایران دارد؟

اقتصاد ایران سال 1400 چگونه خواهد بود؟ / چند سناریو اقتصادی در دوره بایدن