برچسب: بازیافت
3 مطلب

۷۰ درصد آلودگی‌های زباله‌ها به پسماندهای الکترونیکی مربوط می‌شود

جمع‌آوری پنج تن کاغذ و مقوا انتخاباتی از منطقه ۶