برچسب:

بانکداری باز

2 مطلب

دیبا، سامانه بازار متشکل ارزی شد

بانک‌ها به سمت پیاده‌سازی بانکداری باز حرکت کنند