برچسب: بانک‌های ایران
5 مطلب

نظر بانکی‌ها درباره پیوستن به FATF

مشکل رابطه بانک‌های ایران با دنیا دوطرفه است