برچسب: بانک‌های غیردولتی
2 مطلب

افزایش وام پرداختی بانک‌ها

بدهی بانک‌های خصوصی به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید