برچسب:

بانک‌های غیردولتی

2 مطلب

افزایش وام پرداختی بانک‌ها

بدهی بانک‌های خصوصی به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید