برچسب:

بانک بورسی

1 مطلب

بررسی آخرین وضعیت مالی ۶ بانک بورسی / بیش از ۷۸ هزار میلیارد تومان زیان انباشته!