برچسب:

بایدن و ایران

5 مطلب

جزئیات امتیازهای دولت بایدن به ایران

بایدن و جانسون درباره ایران گفتگو کردند

برنامه بایدن برای ایران چیست؟